WYTRWAM

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej “Wytrwam”

18.12.2021 – WZC

Uchwała nr 13/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 18 grudnia 2021 roku w sprawie realizacji Rajdu Nordic Walking „Marsz z choinką”  § 1 Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na przyjęcie plan działania, planu finansowania Rajdu Nordic Walking „Marsz z …

18.12.2021 – WZC Read More »

02.08.2021 – WZC

Uchwała nr 12/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 02 sierpnia 2021 roku. w sprawie realizacji projektu Ultra Nordic Walking World Records.  § 1 Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na przyjęcie plan działania, planu finansowania projektu „Ultra Nordic Walking World Records” …

02.08.2021 – WZC Read More »

06.06.2021 – WZC

Uchwała nr 10/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 06 czerwca 2021 roku w sprawie realizacji Rajdu Nordic Walking „Idziemy na Księżyc”  § 1 Na podstawie § 30 pkt 8 statutu – Walne Zebranie Członków jednogłośnie w drugim terminie, uchwala zgodę na przyjęcie plan działania, planu finansowania Rajdu Nordic Walking „Idziemy na …

06.06.2021 – WZC Read More »

11.04.2021 – WZC

Uchwała nr 6/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 11 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu § 1 Na podstawie § 17 pkt 2 lit. h statutu – Walne Zebranie 15 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się w pierwszym terminie przy wymaganej ilości osób, zdecydowało o przyjęciu …

11.04.2021 – WZC Read More »

27.02.2021 – WZC

Uchwała nr 1/2021 o założeniu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam  Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 27.02.2021 r. w Brzozówce postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam, z siedzibą w Brzozówce gmina Obrowo. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 16 osób. Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania (podpis)                                                                                               (podpis)   …

27.02.2021 – WZC Read More »

Skip to content