WYTRWAM

Uchwały

29.01.2022

Uchwała nr Z1/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie ustania członkostwo na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.15 ust.1 lit. b. oraz par.15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

na podstawie złożonych rezygnacji (drogą elektroniczną) oraz potwierdzenia decyzji w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej przez Prezesa Zarządu ustalono, iż z dniem 01.01.2022 na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia ustaje członkostwo niżej wymienionych osób:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Joanna

Efemberg

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

Bogumiła

Czerwińska

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

Patrycja

Stachewicz

 RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

§ 2

Zarząd działając zgodnie z zapisami statutu Rozdział III. par. 15 ust. 3 podjął uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu osób wymienione w par. 1.

§ 3

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                                                        Podpisy członków Zarządu:

  1. …………………………………………
  2. …………………………………………
  3. ………………………………………….
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content