WYTRWAM

Uchwały

27.02.2021 – WZC

Uchwała nr 1/2021

o założeniu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam

 Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 27.02.2021 r. w Brzozówce

postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam,

z siedzibą w Brzozówce gmina Obrowo.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 16 osób.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

(podpis)                                                                                               (podpis)

 

 

Uchwała nr 2/2021

o przyjęciu statutu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam

 Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 27.02.2021 r. w Brzozówce

postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Wytrwam

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

(podpis)                                                                                               (podpis)

Załącznik do uchwały – statut Stowarzyszenia Wytrwam w treści przyjętej w dniu 27.02.2021r

 

 

Uchwała 3/2021

o wyborze zarządu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 27.02.2021 r. w Brzozówce

postanawiają wybrać zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam

w składzie:

1/ Sławomir Bogacki – prezes zarządu

2/ Jan Ciesielski – wiceprezes zarządu

3/ Ryszard Żbikowski – członek zarządu/sekretarz

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

(podpis)                                                                                               (podpis)

 

 

Uchwała 4/2021

o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 27.02.2021r. w Brzozówce

postanawiają wybrać komisję rewizyjną Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam w składzie:

1/ Michał Łukasik- przewodniczący komisji rewizyjnej

2/ Joanna Efemberg – członkini komisji rewizyjnej

3/ Małgorzata Żbikowska – członkini komisji rewizyjnej

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

(podpis)                                                                                               (podpis)

 

 

Uchwała nr 5/2021

o sposobie prowadzenia księgi rachunkowej Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam

 Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 27.02.2021r. w Brzozówce

postanawiają, iż Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wytrwam prowadzić będzie księgi rachunkowej w formie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

(podpis)                                                                                               (podpis)

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content