08.02.2022 – KR

Uchwała nr 1/22 z dnia 8 lutego 2022 roku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej  „Wytrwam” za rok 2021 Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Michał Łukasik– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2. Małgorzata Żbikowska – członek Komisji Rewizyjnej działając na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie stanowiące Załącznik nr 1 …

08.02.2022 – KR Read More »