WYTRWAM

Miesiąc: kwiecień 2021

12.04.2021

Uchwała nr Z1/2021 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji członkowskiej członka zwyczajnego i członka wspierającego Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia w składzie: – Sławomir Bogacki – prezes Zarządu – Jan Ciesielski – wiceprezes – Ryszard Żbikowski – sekretarz działając na podstawie par.1 ust.1 lit.a i par.1 ust.4 …

12.04.2021 Read More »

11.04.2021 – WZC

Uchwała nr 6/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 11 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu § 1 Na podstawie § 17 pkt 2 lit. h statutu – Walne Zebranie 15 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się w pierwszym terminie przy wymaganej ilości osób, zdecydowało o przyjęciu …

11.04.2021 – WZC Read More »

Skip to content