WYTRWAM

Uchwały

18.07.2022

Uchwała nr Z10/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 18 lipca 2022 roku

w sprawie przyjąć nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenie:

§ 1

na podstawie złożonej deklaracji postanawia przyjąć w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia niżej wymienioną:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Katarzyna

Błaszkiewicz

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                     Podpisy członków Zarządu:

  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..

 

Uchwała nr Z11/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 18 lipca 2022 roku

w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.15 ust.1 lit. b. oraz par.15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

na podstawie złożonych rezygnacji (drogą elektroniczną) oraz w związku z potwierdzeniem decyzji w rozmowach przeprowadzonych przez Prezesa Zarządu ustalono, iż na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia ustaje członkostwo niżej wymienionej:

 

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Ustanie członkostwa

Karolina

Sekuła

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

24.06.2022

 

§ 2

Zarząd działając zgodnie z zapisami statutu Rozdział III. par. 15 ust. 3 podjął uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu wymienionej w par. 1.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                       Podpisy członków Zarządu:

  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content