WYTRWAM

Uchwały

16.09.2022

Uchwała nr Z14/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 16 września 2022 roku

sprawie zmiany formuły prowadzenia zajęć sekcji nordic walking.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.21ust.10 Statutu oraz rozdz. IV pkt 2 Regulaminu Sekcji Sportowych

§ 1

podjął uchwałę o zmianie formuły prowadzenia zajęć sekcji nordic walking, które od chwili podjęcia uchwały będą przebiegać następująco:
– zajęcia będą prowadzone przez wszystkich instruktorów, członków stowarzyszenia, którzy zadeklarują chęć ich prowadzenia
– grafik miesięczny dla instruktorów prowadzi Kierownik Sekcji nordic walking
– instruktor prowadzący zajęcia sam opracowuje tematykę i zakres prowadzonych zajęć
– instruktor prowadzący zajęcia ma również „wolną rękę” co do miejsca prowadzenia zajęć
– pozostaje bez zmian dzień /wtorek/, oraz godzina prowadzenia zajęć
– osoby zainteresowane przygotowaniem się do konkretnych zawodów, bądź cyklu zawodów będą miały możliwość korzystania z opracowanego, indywidualnego planu treningowego, który realizują samodzielnie z możliwością konsultacji

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                       Podpisy członków Zarządu:

  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content