WYTRWAM

Uchwały

16.05.2012

Uchwała nr Z7/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 16 maja 2021 roku

w sprawie przyjąć nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenie:

§ 1

na podstawie złożonych deklaracji postanawia przyjąć w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia niżej wymienione osoby:

Imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia
Patrycja Stachewicz RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia
Włodzimierz  Wiśniewski RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia
Maciej Ciesielski RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podpisy członków Zarządu :

  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content