WYTRWAM

Uchwały

15.02.2022

Uchwała nr Z2/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie powołanie reprezentacji sekcji do kadry Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.13 ust.1 lit. b. oraz pkt. V ust. 4 Regulaminu sekcji sportowych:

§ 1

Na podstawie deklaracji członków, uchwałą Zarządu do kardy sekcji Nordic Walking Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” zostali powołani:

 1. Jan Ciesielski
 2. Renata Ciesielska
 3. Sławomir Bogacki
 4. Ryszard Żbikowski
 5. Małgorzata Katarzyna Żbikowska
 6. Harald Wesner
 7. Katarzyna Bachanek
 8. Hanna Szewczyk
 9. Iwona Katarzyna Zakrzewska
 10. Ewa Niesporek
 11. Piotr Gauden
 12. Sławomir Mórawski
 13. Zdzisława Mórawska
 14. Anna Szymańska
 15. Michał Szymański
 16. Elżbieta Łukasik
 17. Michał Łukasik
 18. Alicja Danowska
 19. Małgorzata Mężeńska
 20. Agnieszka Oberlan – Stefańska
 21. Dorota Matulewicz
 22. Małgorzata Gregorczyk
 23. Włodzimierz Wiśniewski
 24. Patryk Robaczewski

§ 2

Jednocześnie Zarząd postanowił nie powoływać w roku 2022 reprezentacji sekcji biegów przełajowych. Członkowie Stowarzyszenia chcący uczestniczyć w zawodach biegowych w roku 2022 robią to pod własnym nazwiskiem lub innymi szyldami.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                       Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..

 

 

Uchwała nr Z3/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 15 lutego 2022 roku

 

w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.15 ust.1 lit. b. oraz par.15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

na podstawie złożonej rezygnacji (drogą elektroniczną) oraz potwierdzenia decyzji w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej przez Prezesa Zarządu ustalono, iż na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia ustaje członkostwo:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Ustanie członkostwa

Tomasz

Graczyk

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

05.02.2022

§ 2

Zarząd działając zgodnie z zapisami statutu Rozdział III. par. 15 ust. 3 podjął uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu wymienionego w par. 1.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                       Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..

 

 

Uchwała nr Z4/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 15 lutego 2022 roku

 

w sprawie przyjąć nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenie:

§ 1

na podstawie złożonych deklaracji postanawia przyjąć w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia niżej wymienione osoby:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Agnieszka

Sójka

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

 

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                       Podpisy członków Zarządu:

 1. …………………………………………..
 2. …………………………………………..
 3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content