WYTRWAM

Uchwały

10.02.2023 – WZC

Uchwała nr 1/2023

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 10 lutego 2023 roku.

 

w sprawie wyboru i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 2 lit. c statutu – Walne Zebranie Członków 18 głosami za, wybiera i uzupełnia skład  Komisji Rewizyjnej o kol. Katarzynę Błaszkiewicz.

§ 2

Po dokonaniu wyboru skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie WYTRWAM przedstawia się następująco:

1/ Michał Łukasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2/ Małgorzata Żbikowska –  Członkini Komisji Rewizyjnej,

3/ Katarzyna Błaszkiewicz  –  Członkini Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                                                                          Protokolant zebrania

   (podpis)                   

17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content