WYTRWAM

Uchwały

07.06.2012

Uchwała nr Z8/2021

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 07 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjąć nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie :

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.12 ust. 5 Statutu Stowarzyszenie :

§ 1

na podstawie złożonych deklaracji postanawia przyjąć w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia niżej wymienione osoby:

Imię

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Bogumiła

Czerwińska

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

Hanna 

Szewczyk

RODO – dane znajdują się w wersji papierowej dokumentu przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia

§ 2

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podpisy członków Zarządu :

  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
29.01.2022

Uchwała nr Z1/2022 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustania członkostwo

Czytaj więcej »
23.12.2021

Uchwała nr Z11/2021 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ustania członkostwo

Czytaj więcej »
Skip to content