WYTRWAM

Uchwały

06.05.2022

Uchwała nr Z6/2022

Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam”

z dnia 06 maja 2022 roku

w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

– Sławomir Bogacki – prezes Zarządu

– Jan Ciesielski – wiceprezes

– Ryszard Żbikowski – sekretarz

działając na podstawie par.15 ust.1 lit. b. oraz par.15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia:

§ 1

na podstawie złożonych osobiście rezygnacji  oraz  w związku z potwierdzeniem decyzji w rozmowach przeprowadzonych przez Prezesa Zarządu ustalono, iż na skutek wystąpienia ze Stowarzyszenia ustaje członkostwo niżej wymienionych:

 

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Ustanie członkostwa

Zdzisława

Mórawska

31.01.1965

26.04.2022

Sławomir

Mórawski

25.02.1965

26.04.2022

 

§ 2

Zarząd działając zgodnie z zapisami statutu Rozdział III. par. 15 ust. 3 podjął uchwałę o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu wymienionych w par. 1.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                                                       Podpisy członków Zarządu:

  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
17.01.2023

Uchwała nr Z1/2023 Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Wytrwam” z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości

Czytaj więcej »
Skip to content